Programma's

Financiën

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn nu en in de toekomst.

*

We stellen een reële meerjarige raming op van de inkomsten uit het gemeentefonds voor onze beleidsambities. We stabiliseren en optimaliseren de inkomsten uit het gemeentefonds

*

We genereren aanvullende inkomsten ter dekking van lasten van (lokaal) beleid, waarbij zorg wordt gedragen voor een goede verhouding tussen de baten en lasten voor zowel burgers en bedrijven.

*

We beheersen fiscale risico's.

*

We hebben voortdurend genoeg liquide middelen om activiteiten van de gemeente te kunnen realiseren.

*

We vangen algemene risico’s en specifieke majeure risico’s op die verstorend werken op het begrotingsevenwicht.

*

We verwerken begrotingscorrecties die nog niet zijn toe te rekenen aan programma’s.

*

We beheren onroerend goed dat nog niet in exploitatie is of aan een beleidsveld toe te delen is.

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52