Financiële begroting

Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1mln

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

      Begroting 2025

    Begroting 2026

Begroting 2027

Programma

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Bestuur en organisatie

12,0

75,7

-63,7

8,0

78,6

-70,6

7,6

83,2

-75,6

7,6

80,6

-72,9

7,6

79,9

-72,3

7,6

79,4

-71,8

Veiligheid

0,8

23,9

-23,1

0,5

24,1

-23,6

0,5

25,8

-25,2

0,4

25,3

-24,9

0,4

25,3

-24,9

0,4

25,3

-24,9

Economie en toerisme

1,6

8,4

-6,8

2,1

9,8

-7,7

1,7

7,7

-5,9

1,7

7,5

-5,8

1,7

7,8

-6,1

1,7

8,3

-6,5

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

37,3

263,5

-226,2

63,9

318,4

-254,6

20,4

282,7

-262,3

15,7

274,9

-259,2

14,8

262,3

-247,5

14,4

260,1

-245,7

Werk en Inkomen

105,9

205,1

-99,2

110,6

211,7

-101,1

108,2

198,1

-89,9

108,2

195,2

-87,0

108,2

193,3

-85,2

108,2

192,9

-84,7

Onderwijs

10,4

33,9

-23,5

10,5

38,8

-28,3

8,3

38,0

-29,7

7,9

37,5

-29,5

7,9

38,4

-30,5

7,9

38,4

-30,4

Bereikbaarheid

24,5

52,8

-28,3

24,6

55,8

-31,2

26,1

59,8

-33,7

26,1

58,4

-32,4

28,4

62,2

-33,8

28,5

62,8

-34,3

Wonen en stedelijke ontwikkeling

83,7

189,7

-106,1

161,9

150,2

11,7

96,7

115,0

-18,3

91,0

111,7

-20,7

86,2

107,0

-20,9

86,2

108,5

-22,3

Openbare ruimte

24,1

48,0

-23,9

25,5

63,2

-37,6

26,8

64,2

-37,4

25,4

64,5

-39,0

25,6

58,0

-32,4

25,7

57,1

-31,4

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5,7

33,6

-27,9

5,3

40,7

-35,4

5,4

38,2

-32,9

5,4

39,1

-33,7

5,4

39,8

-34,5

5,4

40,2

-34,9

Sport

6,9

19,0

-12,1

8,3

26,0

-17,7

8,7

27,2

-18,5

7,8

24,8

-16,9

7,8

25,0

-17,2

7,8

27,1

-19,4

Financiën

654,4

71,4

583,0

660,7

64,7

596,0

667,7

38,3

629,4

691,0

69,0

622,0

674,9

69,7

605,2

692,4

86,0

606,4

Beginsaldo

967,4

1.025,1

-57,7

1.082,0

1.082,0

0,0

978,2

978,2

0,0

988,4

988,4

0,0

969,0

969,0

0,0

986,3

986,3

0,0

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52