Financiële begroting

Subsidies

I n de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleidsterreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond
instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedragen x € 1

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

24.900.000

Meerjarige culturele programma's

1.671.000

Eenjarige culturele subsidies
Amateurs

300.000
150.000

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

563.220

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

63.745.850

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

132.635

Werk en inkomen

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

Schuldhulpverlening/preventie

66.029
572.859

1.717.242

Sport

Programma plafond

2.414.243

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52