Begroting

Besluit

Besluit

Op 1 november 2023 is de Stadsbegroting 2024-2027 inclusief moties en amendementen vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering is een aantal amendementen en moties ingediend. Via deze link (agendapunt 7.1) is te zien welke moties en amendementen zijn aangenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52