Programma's

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen

*

We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening.

*

We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van onze stad door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen dan wel zelf te initiëren en te (laten) realiseren om zo de ambities uit de Omgevingsvisie  te kunnen realiseren.

Ambitie

We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners

*

We realiseren onze woningbouwopgave uit de Omgevingsvisie en uitvoeringsagenda wonen

*

We hebben voldoende beschikbaar en betaalbaar aanbod van sociale woonruimte

*

We hebben voldoende goede woningen voor studenten en starters, we zorgen ervoor dat de leefbaarheid in wijken op orde is.

*

We hebben een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de vrijkomende schaarse sociale woonruimte.

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52