Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • bestemmingsplannen
  • gebiedsvisies


Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61321

Bestemmingsplannen

63

71

70

70

70

70

61322

Informatie en Advies

369

152

170

250

170

-22

61323

Gebiedsontwikkeling

0

30

29

29

29

29

61493

invoering Omgevingswet

0

317

333

333

-192

0

67051

8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv

2.431

3.520

3.668

3.668

3.531

3.531

2.863

4.090

4.269

4.349

3.609

3.608

Baten

61321

Bestemmingsplannen

177

300

319

319

319

319

61322

Informatie en Advies

0

80

85

85

85

85

61323

Gebiedsontwikkeling

8

2

2

2

2

2

67051

8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv

88

159

169

169

169

169

273

541

575

575

575

575

Saldo van lasten  en baten

2.589

N

3.549

N

3.694

N

3.774

N

3.033

N

3.033

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld  8.1 Ruimtelijke Ordening

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

20

Arnhem

24

Eindhoven

79

Enschede

32

Groningen

99

Leiden

48

Maastricht

53

Tilburg

2

Gemiddelde benchmark

48

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

28

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

4.269.394

3,7 %

575.370

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52