Wonen en stedelijke ontwikkeling

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

14,3

8,7

17,7

17,5

13,7

10,7

5,8

9,5

10,2

Gemiddelde benchmark

6,7

7,8

8,2

9,3

9,5

10,5

10,3

9,9

11,1

Demografische druk

53,9%

54,0%

53,6%

53,4%

53,8%

54,0%

54,5%

55,0%

55,2%

Gemiddelde benchmark

56,1%

56,6%

56,7%

56,8%

57,1%

57,1%

57,1%

57,2%

57,3%

Gevraagd door raad:

Aantal sociale corporatiehuurwoningen

29.026

29.050

29.669

29.602

29.608

29.829

29.885

29.794

29.872

Aantal woningen SSH&

5.703

6.188

6.291

6.280

6.343

6.471

6.313

6.376

6.581

Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %)

12,0%

8,9%

9,5%

9,4%

7,6%

7,7%

5,0%

5,6%

4,5%

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Op 1 januari 2023 telt Nijmegen 34.242 0- tot 20-jarigen, 30.505 65-plussers (samen 64.747) en 117.775 20- tot 65-jarigen.

Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %)
Het slaagkanspercentage wordt berekend door het aantal toewijzingen te delen door het aantal reacties. Wie reageert op een woning had in 2022 een kans van 4,5% op succes. Dat is ongeveer 1 toewijzing op 22 reacties.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over wonen en stedelijke ontwikkeling:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52