Wonen en stedelijke ontwikkeling

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Woonfonds 10 milj. 

10.000

0

0

0

Deze regel is reeds deels ingezet door het college.

Woonfonds 10 miljoen
In het Coalitieakkoord is een woonfonds met € 10 miljoen ingericht waarmee we de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen, flexwoningen en studentenhuisvesting, gemeenschappelijk wonen en wonen voor bijzondere doelgroepen financieel haalbaar maken.

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52