Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Goede werklocaties en voorzieningen

98,9

95,9

91,3

92,7

Gevarieerd woningaanbod

16,1

15,8

15,7

15,8

Totaal

115,0

111,7

107,0

108,5

Baten

Goede werklocaties en voorzieningen

87,5

82,9

78,0

78,0

Gevarieerd woningaanbod

9,2

8,2

8,2

8,2

Totaal

96,7

91,0

86,2

86,2

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

115.032.956

11,8 %

96.696.352

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52