Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening

0,3

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

8.2 Grondexploitatie

76,6

152,6

86,8

82,1

77,3

77,3

8.3 Wonen en bouwen

6,8

8,8

9,3

8,3

8,3

8,3

Totaal

83,7

161,9

96,7

91,0

86,2

86,2

Lasten

8.1 Ruimtelijke ordening

2,9

4,1

4,3

4,3

3,6

3,6

8.2 Grondexploitatie

174,2

131,8

94,4

91,4

87,5

88,9

8.3 Wonen en bouwen

12,7

14,2

16,3

16,0

15,9

16,0

Totaal

189,7

150,2

115,0

111,7

107,0

108,5

Saldo van lasten  en baten

106,1

N

11,7

V

18,3

N

20,7

N

20,9

N

22,3

N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52