Taakvelden

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • (leges) omgevingsvergunning;
  • bouwtoezicht;
  • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
  • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
  • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.
  • woningexploitatie gemeentelijke woningen

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61286

Leningen via SVn

74

78

77

77

77

77

61317

Beleidsontwikkeling Wonen

410

783

829

836

833

833

61318

Subsidies wonen

82

242

260

260

260

260

61319

Informatie/onderzoek Wonen

100

21

88

158

158

158

61324

Vergunningverlening Bouwen

5.473

5.319

6.995

6.445

6.445

6.445

61368

Terreinen en volkstuinen

8

1

2

2

2

2

61369

Standplaatsen

382

33

101

100

100

100

61372

Woningen

278

115

226

248

266

281

61374

Overige panden MVG

1.709

2.576

2.465

2.574

2.637

2.698

67053

8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn

4.213

5.071

5.283

5.283

5.124

5.123

12.729

14.240

16.327

15.984

15.902

15.978

Baten

61286

Leningen via SVn

24

0

0

0

0

0

61318

Subsidies wonen

100

0

0

0

0

0

61324

Vergunningverlening Bouwen

4.357

6.252

6.651

6.651

6.651

6.651

61369

Standplaatsen

171

170

183

183

183

183

61372

Woningen

1.024

141

156

156

156

156

61374

Overige panden MVG

1.022

2.242

2.348

1.348

1.348

1.348

67053

8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn

52

0

0

0

0

0

6.751

8.805

9.338

8.338

8.338

8.338

Saldo van lasten  en baten

5.978

N

5.436

N

6.989

N

7.646

N

7.564

N

7.640

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

29

Arnhem

29

Eindhoven

31

Enschede

65

Groningen

28

Leiden

57

Maastricht

4

Tilburg

43

Gemiddelde benchmark

37

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

8

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

16.326.848

14,2 %

9.338.062

9,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52