Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen * 1 miljoen

Realisatie 2022

Begroot 2023

2024

2025

2026

2027

Dividenden

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Financieringsfunctie

0,7

2,0

1,2

0,3

-0,4

-0,1

Gemeentefonds

510,8

484,4

527,3

552,2

526,8

539,0

Hondenbelasting

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OZB

91,4

99,2

107,3

108,9

110,9

112,8

Precario

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Toeristenbelasting

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Totaal

610,1

588,0

638,1

663,7

639,6

654,1

Het rijk raamt, anders dan de gemeentelijke begroting, in lopende prijzen. Dat betekent dat in de verschillende jaren al prijzen worden gebruikt van dat jaar. Van het gemeentefonds wordt daarom een deel op gereserveerd/op stelpost gezet om de toekomstige prijsontwikkeling op te vangen.
Voor een goede vergelijking van de ontwikkeling van het gemeentefonds is het belangrijk om hier rekening mee te houden. In onderstaande tabel is daarom het gemeentefonds opgenomen met de correctie voor prijsontwikkeling.

bedragen * € 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

Gemeentefonds

527,3

552,2

526,8

539,0

Correctie voor toekomstige prijsontwikkeling

-15,8

-25,2

-36,6

Gemeentefonds tegen huidige prijsniveau

527.3

536,4

501,6

502,4

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52