Programma's

Bereikbaarheid

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar en leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

*

We hebben een optimale bereikbare stad door een goede balans tussen de vervoersmodaliteiten (vracht)-auto, OV, fiets, vaartuig en voetganger.

*

We hebben goed bereikbare (economische) kerngebieden, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

*

We hebben een toekomstbestendige binnenhaven die toegankelijk is en optimaal wordt gebruikt.

*

We bieden een passend aanbod van parkeer- en stallingsfaciliteiten aan, zowel voor de auto als de fiets.

*

We brengen en houden de kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken op orde.

*

We hebben zo min mogelijk vuil en rommel op straat om Nijmegen bereikbaar te houden.

*

We maken het verkeer veiliger.

*

We zorgen dat de brandkranen in de openbare ruimte bereikbaar en bruikbaar zijn

Ambitie

We hebben een stad die duurzaam bereikbaar is.

*

We stimuleren duurzame vervoerswijzen (lopen, fietsen en openbaar vervoer).

*

We stimuleren verdere verschoning van het gemotoriseerd verkeer.

*

We stimuleren slimmere en schonere logistiek

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52