Bereikbaarheid

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Gedifferentieerd beheer

650

650

650

650

De grijze regel is al deels ingezet door het college

Gedifferentieerd beheer
De budgetten voor gedifferentieerd beheer kunnen naar beneden worden bijgesteld. De benodigde budgetten voor ideeën op wijkniveau lossen we op door de budgetten op stadsdeelniveau te verdelen.

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52