Bereikbaarheid

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gevraagd door raad:

Aantal verkeersongevallen met letsel per 100.000 inwoners

45

64

61

45

41

30

37

37

Gemiddelde benchmark

70

89

94

104

108

103

90

115

Aantal personenauto's van particulieren per 1.000 inwoners

354

352

354

359

362

363

364

372

377

Gemiddelde benchmark

358

357

358

361

364

366

367

373

376

Aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's

385

534

710

1.011

Gemiddelde benchmark

539

676

841

1.236

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Aantal verkeersongevallen met letsel per 100.000 inwoners
Dit aantal varieert in 2021 van 37 in Nijmegen tot 287 in Leiden. De sterk uiteenlopende aantallen per stad wekken de indruk dat administratieve factoren de benchmark voor deze verplichte indicator vertekenen.

Aantal personenauto's van particulieren per 1.000 inwoners
Dit cijfer is exclusief de personenauto’s op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven die ontstaat door de concentratie van (leasebedrijven) in enkele steden.

Percentage inwoners dat gebruik maakt van deelvervoer
Dit gaan we tweejaarlijks uitvragen via de Burgerpeiling. Najaar 2023 vind de volgende Burgerpeilingmeting plaats.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over bereikbaarheid:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52