Taakvelden

2.5 Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving BBV

 Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • bus, tram en metro;
  • taxivervoer;
  • veerdiensten;
  • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
  • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
  • OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
  • collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60464

Beleid openbaar vervoer

905

992

1.085

1.081

1.078

1.075

61238

Projecten openbaar vervoer

123

10

22

22

22

22

1.028

1.002

1.107

1.104

1.101

1.097

Baten

60464

Beleid openbaar vervoer

722

613

650

650

650

650

61238

Projecten openbaar vervoer

116

0

0

0

0

0

839

613

650

650

650

650

Saldo van lasten  en baten

190

N

389

N

458

N

454

N

451

N

448

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld  2.5 Openbaar vervoer

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

3

Arnhem

3

Eindhoven

8

Enschede

0

Groningen

2

Leiden

0

Maastricht

0

Tilburg

0

Gemiddelde benchmark

0

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-3

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

1.107.046

1,9 %

649.515

2,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52