Bereikbaarheid

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

0.63 Parkeerbelasting

17,0

20,0

21,3

21,3

23,7

23,8

2.1 Verkeer en vervoer

5,0

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2.2 Parkeren

1,0

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

2.4 Economische Havens en waterwegen

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

2.5 Openbaar vervoer

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Totaal

24,5

24,6

26,1

26,1

28,4

28,5

Lasten

0.63 Parkeerbelasting

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1 Verkeer en vervoer

37,7

39,8

45,1

43,5

44,6

45,3

2.2 Parkeren

11,8

12,0

12,3

12,6

15,3

15,2

2.4 Economische Havens en waterwegen

2,2

3,0

1,2

1,2

1,2

1,2

2.5 Openbaar vervoer

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

Totaal

52,8

55,8

59,8

58,4

62,2

62,8

Saldo van lasten  en baten

28,3

N

31,2

N

33,7

N

32,4

N

33,8

N

34,3

N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52