Bereikbaarheid

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Veilig bereikbare stad

59,1

57,8

61,5

62,6

Duurzaam verkeerssysteem

0,7

0,7

0,7

0,3

Totaal

59,8

58,4

62,2

62,8

Baten

Veilig bereikbare stad

26,1

26,1

28,4

28,5

Duurzaam verkeerssysteem

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

26,1

26,1

28,4

28,5

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

59.776.163

6,1 %

26.053.139

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52