Taakvelden

0.63 Parkeerbelasting

0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving BBV

Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • heffing en invordering;
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61348

Straatparkeren inkomsten

-2

0

0

0

0

0

67010

0.63 Parkeerbelasting Uitvoeringskn

11

16

17

17

17

17

9

16

17

17

17

17

Baten

61348

Straatparkeren inkomsten

10.650

12.544

13.348

13.347

13.347

13.347

61349

Slagboomparkeren inkomsten

6.337

7.484

7.966

7.966

10.363

10.422

16.987

20.028

21.314

21.313

23.709

23.769

Saldo van lasten  en baten

16.978

V

20.012

V

21.296

V

21.296

V

23.692

V

23.752

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

110

Arnhem

0

Eindhoven

67

Enschede

26

Groningen

43

Leiden

136

Maastricht

76

Tilburg

54

Gemiddelde benchmark

57

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

53

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

17.480

0,0 %

21.313.621

81,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52