Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

  • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61443

TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA

346

171

129

129

129

127

67005

0.3 Beheer overig geb en grond Uitv

527

613

622

622

622

622

873

785

751

751

750

748

Baten

61443

TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA

319

329

357

357

357

357

319

329

357

357

357

357

Saldo van lasten  en baten

554

N

456

N

394

N

394

N

393

N

391

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

1

Arnhem

3

Eindhoven

7

Enschede

22

Groningen

3

Leiden

2

Maastricht

1

Tilburg

22

Gemiddelde benchmark

7

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

6

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

751.065

2,0 %

357.112

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52