Financiën

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s 

694

722

746

740

735

737

777

786

1011

Gemiddelde benchmark

687

701

708

713

716

745

777

797

965

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in euro’s

634

669

700

701

719

718

759

767

992

Gemiddelde benchmark

621

634

641

645

651

679

707

726

882

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x 1.000 euro)

191

184

188

194

205

234

252

273

308

Gemiddelde benchmark

184

179

181

186

198

221

240

254

281

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s / Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in euro’s
Het gaat om de gemiddelde woonlasten van eigenaar-bewoners. De bedragen voor 2023 - niet opgenomen in de figuur - zijn als volgt: 1.058 euro voor meerpersoonshuishoudens, versus gemiddeld 993 in de benchmarksteden; 1.040 euro voor eenpersoonshuishoudens; versus gemiddeld 906 in de benchmarksteden.

Een volledig overzicht van de gemeentelijke woonlasten is te vinden op coelo.nl .

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52