Financiën

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

0.10 Mutaties reserves

35,0

57,3

17,6

14,4

13,9

12,6

0.5 Treasury

14,4

8,2

13,8

13,9

15,2

16,5

0.61 OZB woningen

49,4

54,3

58,6

59,3

60,4

61,6

0.62 OZB niet-woningen

42,4

45,5

49,2

50,1

50,9

51,8

0.64 Belastingen overig

2,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

510,8

484,4

527,3

552,2

526,8

539,0

0.8 Overige baten en lasten

0,1

10,0

0,0

0,0

6,4

9,9

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Totaal

654,4

660,7

667,7

691,0

674,9

692,4

Lasten

0.10 Mutaties reserves

54,5

51,4

24,8

29,5

15,2

15,9

0.5 Treasury

7,2

5,3

11,8

12,7

14,7

15,7

0.61 OZB woningen

2,8

3,0

3,4

3,6

3,7

3,8

0.62 OZB niet-woningen

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

0.64 Belastingen overig

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.8 Overige baten en lasten

4,9

3,0

-3,8

21,0

34,1

48,6

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

Totaal

71,4

64,7

38,3

69,0

69,7

86,0

Saldo van lasten  en baten

583,0

V

596,0

V

629,4

V

622,0

V

605,2

V

606,4

V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52