Financiën

Samenwerkingen en verbonden partijen

BNG
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank die volledig in overheidsbezit is (50 % aandeel Staat, en 50 % aandeel gemeenten en provincies) en de bankfunctie uitoefent ten dienste van de overheid, met als doelstellingen zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. BNG is een van de partijen waarvan wij  geld lenen. Wij houden er ook een rekening aan.

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52