Financiën

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Financieel gezonde stad

38,3

69,0

69,7

86,0

Totaal

38,3

69,0

69,7

86,0

Baten

Financieel gezonde stad

667,7

691,0

674,9

692,4

Totaal

667,7

691,0

674,9

692,4

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52