Taakvelden

0.61 OZB woningen

0.61 OZB woningen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:

  • belasting op eigendom woningen;
  • heffing en waardering woningen;
  • uitvoering OZB;
  • bezwaar en beroep.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60737

Aanslagen woningen

467

397

517

517

389

389

60741

Inning en dwanginvordering woningen

30

0

0

0

0

0

60742

OZB Woningen eigenarendeel

879

1.006

1.224

1.411

1.597

1.737

67008

0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten

1.474

1.548

1.666

1.666

1.666

1.666

2.850

2.951

3.407

3.593

3.651

3.791

Baten

60741

Inning en dwanginvordering woningen

504

481

512

512

512

512

60742

OZB Woningen eigenarendeel

48.895

53.776

58.045

58.801

59.925

61.070

67008

0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten

2

0

0

0

0

0

49.401

54.258

58.557

59.313

60.437

61.582

Saldo van lasten  en baten

46.547

V

51.306

V

55.150

V

55.720

V

56.786

V

57.791

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.61 OZB woningen

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

287

Arnhem

163

Eindhoven

160

Enschede

133

Groningen

220

Leiden

203

Maastricht

152

Tilburg

104

Gemiddelde benchmark

162

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

125

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

3.406.578

8,9 %

58.557.067

8,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52