Taakvelden

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Omschrijving BBV

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). De deelproducten van het taakveld Mutaties Reserves hebben slechts een administratieve functie.  Door middel van deze deelproducten worden de stortingen en onttrekkingen in/aan de Reserves geboekt. De daadwerkelijk uitgaven en inkomsten zitten in de overige taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).
Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op categorie 7.1 Mutatie reserves.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61399

Mutatie algemene reserve

39.873

32.089

13.140

19.045

4.760

5.690

61400

Mutatie bestemmingsreserves

14.638

19.352

11.709

10.477

10.475

10.247

54.511

51.441

24.849

29.522

15.235

15.937

Baten

61399

Mutatie algemene reserve

22.423

42.397

6.115

3.612

3.188

2.035

61400

Mutatie bestemmingsreserves

12.552

14.933

11.500

10.759

10.751

10.516

34.974

57.330

17.616

14.371

13.938

12.551

Saldo van lasten  en baten

19.537

N

5.889

V

7.233

N

15.151

N

1.297

N

3.385

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

5

Arnhem

100

Eindhoven

52

Enschede

25

Groningen

31

Leiden

50

Maastricht

31

Tilburg

48

Gemiddelde benchmark

30

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-35

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

24.848.523

64,9 %

17.615.705

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52