Financiën

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport

400

De grijze regel is reeds ingezet door het college.

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport
Dit onderdeel is in feite budget van programma Sport, maar staat bij taakveld financiën, omdat deze de reserves onder zich hebben.
Door afstoting van objecten en uitvoering in eigen regie te nemen is de onderhoudsreserve voldoende gevuld om aan de langlopende onderhoudsplanning te voldoen. Er is geen impact en kan dus doorgevoerd worden.

Lasten & baten

38.281.340

3,9 %

667.679.941

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52