Taakvelden

0.62 OZB niet-woningen

0.62 OZB niet-woningen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

  • belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
  • heffingen invordering;
  • bezwaar en beroep.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60752

OZB niet-woningen eig.deel

-44

0

0

0

0

0

67009

0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn

995

1.070

1.184

1.184

1.184

1.184

952

1.070

1.184

1.184

1.184

1.184

Baten

60752

OZB niet-woningen eig.deel

42.451

45.460

49.228

50.077

50.925

51.774

60753

Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

1

0

0

0

0

0

42.452

45.460

49.228

50.077

50.925

51.774

Saldo van lasten  en baten

41.498

V

44.391

V

48.043

V

48.892

V

49.741

V

50.590

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

248

Arnhem

175

Eindhoven

183

Enschede

184

Groningen

202

Leiden

279

Maastricht

163

Tilburg

117

Gemiddelde benchmark

186

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

62

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

1.184.278

3,1 %

49.227.714

7,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52