Taakvelden

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

  • algemene uitkering;
  • integratie-uitkeringen;
  • decentralisatie-uitkeringen;
  • artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

Binnen het  taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen worden de inkomsten/opbrengsten uit het Gemeentefonds geraamd. Deze opbrengsten, zoals gecommuniceerd via de circulaires,  zijn niet autonoom beïnvloedbaar.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

60775

Uitkeringen gemeentefonds

510.764

484.381

527.307

552.189

526.837

538.997

510.764

484.381

527.307

552.189

526.837

538.997

Saldo van lasten  en baten

510.764

V

484.381

V

527.307

V

552.189

V

526.837

V

538.997

V

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitker.

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

2.702

Arnhem

2.988

Eindhoven

2.458

Enschede

2.727

Groningen

2.847

Leiden

2.578

Maastricht

2.567

Tilburg

2.588

Gemiddelde benchmark

2.679

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

23

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

0

0,0 %

527.307.000

79,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52