Taakvelden

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61359

Binnensportaccommodaties

4.450

6.301

7.382

5.132

5.056

6.275

61361

Buitensportaccommodaties

4.279

5.133

6.148

6.018

5.882

6.037

61362

Triavium

2.098

3.302

2.553

2.417

2.405

2.387

61450

TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

861

1.853

2.008

1.974

1.953

1.706

67030

5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn

2.409

2.770

2.853

2.853

2.853

2.853

14.096

19.358

20.944

18.393

18.149

19.258

Baten

61359

Binnensportaccommodaties

3.320

3.370

3.563

3.112

3.112

3.112

61361

Buitensportaccommodaties

1.069

984

1.081

793

793

793

61362

Triavium

1.200

1.817

1.944

1.820

1.820

1.820

61450

TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

603

1.017

1.035

1.019

1.019

1.019

67030

5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn

72

0

0

0

0

0

6.264

7.188

7.624

6.743

6.743

6.743

Saldo van lasten  en baten

7.833

N

12.170

N

13.319

N

11.650

N

11.406

N

12.514

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

59

Arnhem

1

Eindhoven

48

Enschede

57

Groningen

76

Leiden

60

Maastricht

45

Tilburg

57

Gemiddelde benchmark

49

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-10

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

20.943.681

77,0 %

7.624.261

87,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52