Sport

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Sportacc en openbare ruimte

20,4

18,1

18,5

20,6

Inwoners stimuleren te sporten

6,8

6,6

6,6

6,5

Totaal

27,2

24,8

25,0

27,1

Baten

Sportacc en openbare ruimte

5,7

4,9

4,9

4,9

Inwoners stimuleren te sporten

3,1

2,9

2,9

2,9

Totaal

8,7

7,8

7,8

7,8

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52