Sport

Samenwerkingen en verbonden partijen

Het gemeentelijk Sportbedrijf is de spil in de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid en werkt daarbij intern en extern intensief samen met een diverse partners, zowel stadsbreed als in de wijk, op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Dit varieert van onder andere de provincie, sport- en beweegaanbieders tot het onderwijs, GGD, BK10, Gezondheidsmakelaars, buurtteams (opvolger sociale wijkteams), kennisinstituten, fysiotherapeuten en huisartsen.

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52