Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

5.1 Sportbeleid en activering

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.


Tot dit taakveld behoren niet:

  • sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
  • schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61334

Sportstimulering

63

105

112

112

112

112

61335

Versterken sportverenigingen

139

169

180

180

180

180

61336

Topsport

178

200

213

213

213

213

61337

Zwemmen

1.990

1.811

2.018

2.164

2.726

3.741

61338

Overige subsidies

10

11

12

12

12

12

61339

Product Sport Algemeen

100

69

67

67

67

67

61375

Sportontwikkeling

517

1.550

797

794

735

735

67029

5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv

1.895

2.744

2.853

2.828

2.828

2.828

4.892

6.659

6.251

6.369

6.872

7.888

Baten

61337

Zwemmen

293

0

0

0

0

0

61375

Sportontwikkeling

262

1.103

1.107

1.103

1.045

1.045

67029

5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv

71

0

0

0

0

0

626

1.103

1.107

1.103

1.045

1.045

Saldo van lasten  en baten

4.266

N

5.556

N

5.145

N

5.266

N

5.827

N

6.843

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

29

Arnhem

117

Eindhoven

22

Enschede

11

Groningen

7

Leiden

9

Maastricht

21

Tilburg

14

Gemiddelde benchmark

29

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

0

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

6.251.418

23,0 %

1.106.885

12,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52