Sport

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Onderh.prog. Buitensport herijken (afrasteringen, wegen en opstallen)

50

50

50

50

Onderhoud toestellen binnensportaccommodaties

40

40

40

40

Buurtsportcoachregeling

373

373

373

373

Met uitzondering van de grijze regels zijn de opties niet verwerkt in de stadsbegroting.
De grijze regel is reeds (deels) ingezet door het college.

Onderhoud programma Buitensport herijken (afrasteringen, wegen en opstallen)

Door de vervanging van afrasteringen en straatwerk samen te laten lopen met de aanleg of toplaagvervanging van velden (investeringen) kan het onderhoudsbudget verlaagd worden.

Onderhoud toestellen binnensportaccommodaties

Het kan een keuze zijn om hierop te bezuinigen. Nieuwe beweegmodules (investeringen) ontstaan en oude toestellen worden niet meer een op een vervangen.

Buurtsportcoachregeling

Samen met het programma WWZ valt er in totaal € 745.000 vrij vanwege een dubbele financiering van de Buurtsportcoach-regeling (BCR) in onze begroting. We ontvangen hier nu een specifieke uitkering (SPUK) voor. Met deze middelen kunnen we de kosten dekken, waardoor de bestaande budgetten vrijkomen.

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52