Sport

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Percentage niet-sporters onder volwassenen

40,1%

41,2%

37,9%

Gemiddelde benchmark

44,5%

45,9%

42,5%

Gevraagd door raad:

Percentage dat meer keer per week aan sport doet

40%

47%

47%

51%

Percentage tevreden over sport- en beweegaanbod in de buurt 

68%

67%

69%

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Percentage niet-sporters onder volwassenen
‘Niet-sporters’ staat voor volwassenen die niet wekelijks sporten. De bron voor deze cijfers is de vierjaarlijkse landelijke gezondheidsmonitor volwassenen van de GGD’en, het CBS en het RIVM.

Percentage dat meer keer per week aan sport doet
De bron voor deze cijfers is onze tweejaarlijkse Burgerpeiling. Toerfietsen en langere afstanden wandelen telt mee als aan sport doen; wandelen naar een winkel en fietsen naar het werk telt niet mee.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over sport:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52