Sport

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte

*

We zorgen voor deugdelijke en goed bereikbare voorzieningen in alle delen van de stad

*

We zetten onze sportaccommodaties effectiever, efficiënter en breder in, maximaliseren gebruik en wel zodanig dat we bijdragen aan de behoeften en uitdagingen in wijk en stad

Ambitie

We stimuleren en motiveren blijvend te bewegen en te sporten

*

We willen dat inwoners lichamelijk actief zijn, waarmee we bijdragen aan een gezonde leefstijl

*

We stimuleren onze specifieke doelgroepen jeugd, senioren, kwetsbaren en deelnemers die aangepast sporten blijvend meer te bewegen, hun talenten te ontdekken en te benutten

*

We creëren een fijne, inspirerende sportomgeving voor alle Nijmegenaren

*

We versterken de vitaliteit van onze sportaanbieders

Lasten & baten

27.195.098

2,8 %

8.731.146

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52