Openbare ruimte

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Klimaat-bestendige stad

16,2

16,4

16,4

16,4

Groene, gezonde en vitale omgeving

24,2

23,3

23,4

23,5

Circulaire stad

14,8

14,8

14,6

14,6

Energie- en klimaatneutrale stad

9,0

10,0

3,6

2,5

Totaal

64,2

64,5

58,0

57,1

Baten

Klimaat-bestendige stad

0,0

0,0

0,0

0,0

Groene, gezonde en vitale omgeving

20,4

19,0

19,2

19,3

Circulaire stad

6,4

6,4

6,4

6,4

Energie- en klimaatneutrale stad

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

26,8

25,4

25,6

25,7

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52