Taakvelden

7.5 Begraafplaatsen

7.5 Begraafplaatsen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden).

Tot dit taakveld behoort niet:

  • registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60413

Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

28

9

24

98

98

98

28

9

24

98

98

98

Saldo van lasten  en baten

28

N

9

N

24

N

98

N

98

N

98

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

0

Arnhem

0

Eindhoven

1

Enschede

1

Groningen

5

Leiden

0

Maastricht

1

Tilburg

0

Gemiddelde benchmark

1

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

1

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

23.911

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52