Taakvelden

5.7 Openbaar groen en recreatie

5.7 Openbaar groen en recreatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
  • Onderhouden van assets op basis van zorgplicht (veiligheid).
  • aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud (wel aansprakelijk indien aangelegd) van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60335

Onderhoud BK

46

99

97

97

97

97

60416

Openbaar groen

22

0

0

0

0

0

60417

Onderhoud groen

5.395

6.148

6.175

6.174

6.170

6.170

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

31

-1

-1

-1

-1

-1

60461

Speelvoorzieningen

130

209

346

347

357

384

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

718

1.002

1.283

1.400

1.500

1.552

60853

Stadslandbouw

55

213

56

56

56

56

60855

Woonomgevingsverbetering

1.334

1.366

1.282

1.220

1.126

1.023

60867

Onderhoud Bomen

1.743

1.808

1.754

1.754

1.754

1.754

60868

Groen projecten

617

814

802

802

802

802

61075

Recreatieve sportvoorzieningen

3

128

125

125

125

125

61118

Speelplekken

448

360

354

354

354

354

61225

Sted speeltuinen OR

1

22

22

22

22

22

61271

Groenplan Dukenburg

142

81

158

158

158

158

61363

Stedelijke speeltuinen

522

530

565

591

581

569

61364

Wijkspeeltuinen

250

300

298

301

301

299

61365

Kinderboerderijen

293

215

394

399

398

387

61386

Integraal beheer centrum parken

321

367

438

437

436

435

61451

TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA

32

15

27

37

37

37

61457

Openbaar water

88

145

143

143

143

143

67035

5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn

3.038

3.336

3.790

3.790

3.790

3.786

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

32

50

50

50

50

50

15.260

17.208

18.158

18.255

18.255

18.200

Baten

60335

Onderhoud BK

19

0

0

0

0

0

60417

Onderhoud groen

32

0

0

0

0

0

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

4

0

0

0

0

0

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

3

3

4

4

4

4

60868

Groen projecten

6

0

0

0

0

0

61118

Speelplekken

0

0

0

0

0

0

61363

Stedelijke speeltuinen

680

692

745

745

745

745

61365

Kinderboerderijen

18

18

19

19

19

19

61386

Integraal beheer centrum parken

0

0

0

0

0

0

61451

TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA

4

4

4

4

4

4

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

32

50

50

50

50

50

798

767

822

822

822

822

Saldo van lasten  en baten

14.462

N

16.441

N

17.336

N

17.433

N

17.432

N

17.378

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

93

Arnhem

111

Eindhoven

78

Enschede

91

Groningen

122

Leiden

108

Maastricht

72

Tilburg

87

Gemiddelde benchmark

96

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

3

V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

18.158.005

28,3 %

822.145

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52