Openbare ruimte

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gevraagd door raad:

Aantal netto toegevoegde door Stadsbeheer onderhouden bomen in de openbare ruimte

6

1.456

-221

1.462

643

924

441

-389

1.300

Percentage openbaar groen dat ecologisch wordt beheerd

42%

56%

58%

 

Toelichting
Aantal netto toegevoegde door Stadsbeheer onderhouden bomen in de openbare ruimte
Eind 2022 werden er 62.300 bomen door Stadsbeheer onderhouden, versus 61.000 in 2021.

Percentage openbaar groen dat ecologisch wordt beheerd
In 2019 is de nota maaibeheer opgesteld. Vanaf dat moment zijn we in het bermbeheer meer ecologisch beheer toe gaan passen. Ecologisch groenbeheer is gericht op het behoud of het ontwikkelen van de ecologische waarden. Dit doen we in inheemse natuurlijke beplantingen zoals de bermen, poelen, watergangen, bosplantsoenen en stadsbossen. Tijdens het onderhoud houden we rekening met de omgeving en de natuurlijke processen. Dit houdt o.a. in: geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen toepassen, gefaseerd onderhouden, rekening houden met verticale en horizontale gelaagdheid, natuurlijk afval zoals bladstrooisel en snoeihout waar mogelijk achterlaten in het gebied, behouden van beschutting voor fauna en behouden en/of versterken van diversiteit in soorten.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over openbare ruimte:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

64.168.149

6,6 %

26.789.171

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52