Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

25,7

44,1

9,4

9,5

9,0

8,7

6.2 Wijkteams

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0,6

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2,0

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1,9

5,5

2,0

0,3

0,3

0,3

6.81 Geëscaleerde zorg18+

2,8

2,9

1,5

1,5

1,5

1,5

6.82 Geëscaleerde zorg18-

3,7

8,1

4,3

1,2

1,3

1,3

7.1 Volksgezondheid

0,6

1,0

0,9

0,9

0,5

0,5

Totaal

37,3

63,9

20,4

15,7

14,8

14,4

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

59,9

90,1

51,2

49,6

48,4

47,9

6.2 Wijkteams

17,8

25,9

29,7

29,7

29,7

29,7

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7,1

8,6

9,5

9,3

8,4

8,4

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

40,5

36,6

35,1

35,4

33,3

33,3

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

39,4

59,3

60,4

51,7

45,6

44,8

6.81 Geëscaleerde zorg18+

59,4

73,0

74,2

80,1

78,6

77,7

6.82 Geëscaleerde zorg18-

30,0

15,0

11,6

8,3

8,1

8,1

7.1 Volksgezondheid

9,5

10,0

11,0

11,0

10,3

10,3

Totaal

263,5

318,4

282,7

274,9

262,3

260,1

Saldo van lasten  en baten

226,2

N

254,6

N

262,3

N

259,2

N

247,5

N

245,7

N

V=voordeel; N=nadeel

Nieuwe taakvelden
Conform de IV-3 voorschriften van het rijk hebben wij een verfijning aangebracht in de taakvelden Wmo en Jeugd. In onderstaand overzicht is deze uitsplitsing opgenomen.

Bedragen*€1 mln

Begroot

2024

2025

2026

2027

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9,4

9,5

9,0

8,7

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0,5

0,5

0,3

0,3

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0,7

0,7

0,7

0,7

6.71B Begeleiding (WMO)

1,2

1,2

1,2

1,2

6.72A Jeugdhulp begeleiding

0,3

0,3

0,3

0,3

6.74A Jeugdhulp behandel GGZ zond verblijf

1,6

0,0

0,0

0,0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

1,0

1,0

1,0

1,0

6.81B Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)

0,5

0,5

0,5

0,5

6.82A Jeugdbescherming

4,3

1,2

1,3

1,3

7.1 Volksgezondheid

0,9

0,9

0,5

0,5

Totaal

20,4

15,7

14,8

14,4

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

                51,2

           49,6

            48,4

            47,9

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

                29,7

           29,7

            29,7

            29,7

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

                  9,5

             9,3

              8,4

              8,4

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

                19,9

           20,1

            19,0

            19,0

6.71B Begeleiding (WMO)

                13,1

           13,1

            12,3

            12,3

6.71C Dagbesteding (WMO)

                  1,9

             1,9

              1,9

              1,9

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

                  0,2

             0,2

              0,2

              0,2

6.72A Jeugdhulp begeleiding

                12,3

           12,3

            12,3

            12,3

6.72B Jeugdhulp behandeling

                  8,3

             1,3

             -4,9

             -5,7

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

                  6,2

             6,2

              6,2

              6,2

6.73A Pleegzorg

                  2,4

             2,4

              2,4

              2,4

6.73B Gezinsgericht

                  0,3

             0,3

              0,3

              0,3

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

                15,4

           15,4

            15,4

            15,4

6.74A Jeugdhulp behandel GGZ zond verblijf

                11,6

             9,9

              9,9

              9,9

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

                  2,8

             2,8

              2,8

              2,8

6.74C Gesloten plaatsing

                  1,1

             1,1

              1,1

              1,1

6.81A Beschermd wonen (WMO)

                43,7

           53,3

            52,6

            51,9

6.81B Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)

                30,5

           26,7

            25,9

            25,7

6.82A Jeugdbescherming

                11,0

             7,7

              7,5

              7,5

6.82B Jeugdreclassering

                  0,6

             0,6

              0,6

              0,6

7.1 Volksgezondheid

                11,0

           11,0

            10,3

            10,3

Totaal

           282,7

      274,9

       262,3

       260,1

V=voordeel; N=nadeel

 

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52