Taakvelden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
  • jeugd-GGZ;
  • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
  • Vervoer (18-);
  • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
  • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61290

Dagbesteding en ambulante trajecten

37.413

0

0

0

0

0

61293

PGB Jeugd

604

0

0

0

0

0

61470

Logeren

0

653

695

695

695

695

61471

Pleegzorg

0

2.311

2.447

2.447

2.447

2.447

61472

Gezinshuizen

0

4.574

291

291

291

291

61473

Jeugdhulp Verblijf

0

10.299

15.413

15.365

15.351

15.351

61474

Jeugdzorg Plus

0

1.000

1.056

1.056

1.056

1.056

61475

Begeleiding Jeugd

0

10.778

11.625

11.620

11.624

11.625

61476

Ambulante behandeling J&O

0

5.705

7.276

261

-5.880

-6.680

61477

Dagbesteding en dagbehandeling

0

5.838

6.214

6.214

6.214

6.214

61478

Jeugd GGZ (ex verblijf)

0

14.373

11.594

9.944

9.944

9.944

61479

Jeugd GGZ (verblijf)

0

490

529

529

529

529

61480

JH LTA/Crisis

0

2.133

2.269

2.269

2.269

2.269

67043

6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv

1.346

1.150

1.013

1.013

1.013

1.013

39.363

59.304

60.423

51.705

45.554

44.755

Baten

61290

Dagbesteding en ambulante trajecten

1.894

0

0

0

0

0

61475

Begeleiding Jeugd

0

316

316

316

316

316

61478

Jeugd GGZ (ex verblijf)

0

5.137

1.649

0

0

0

1.894

5.453

1.965

316

316

316

Saldo van lasten  en baten

37.469

N

53.851

N

58.459

N

51.390

N

45.239

N

44.440

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Lasten & baten

60.423

21,4 %

1.965

9,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52