Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Vitaal woon & leefklimaat in wijken

11,8

10,5

10,0

9,9

Eigen regie, respect en onderlinge steun

159,2

150,3

139,8

138,6

Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen

111,8

114,2

112,5

111,6

Totaal

282,7

274,9

262,3

260,1

Baten

Vitaal woon & leefklimaat in wijken

6,0

6,0

5,9

5,9

Eigen regie, respect en onderlinge steun

8,6

7,0

6,2

5,8

Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen

5,7

2,7

2,7

2,7

Totaal

20,4

15,7

14,8

14,4

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

282.731.227

28,9 %

20.399.846

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52