Taakvelden

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • ambulance en ziekenvervoer.

 

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60641

Gezondheidsbescherming

531

0

0

0

0

0

60642

Dierenwelzijnsbeleid

236

283

293

303

303

303

61417

Wettelijke taken gezondheidsbescherm

1.180

1.271

1.339

1.339

1.339

1.339

61418

Basisinfrastructuur gezondheidsprev

6.610

7.408

8.092

8.038

7.754

7.754

61419

Ondersteuning gezondheidsrisico's

517

557

793

793

632

632

61420

Gezonde fysieke leefomgeving

0

97

197

247

0

0

67046

7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn

416

381

279

279

279

279

9.490

9.997

10.993

10.999

10.306

10.307

Baten

61417

Wettelijke taken gezondheidsbescherm

178

123

123

123

123

123

61418

Basisinfrastructuur gezondheidsprev

307

453

338

338

0

0

61419

Ondersteuning gezondheidsrisico's

43

340

349

349

388

388

61420

Gezonde fysieke leefomgeving

0

97

97

97

0

0

67046

7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn

55

0

0

0

0

0

583

1.013

907

907

511

511

Saldo van lasten  en baten

8.907

N

8.984

N

10.085

N

10.092

N

9.795

N

9.795

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

54

Arnhem

45

Eindhoven

53

Enschede

52

Groningen

39

Leiden

76

Maastricht

61

Tilburg

41

Gemiddelde benchmark

52

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-2

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

 

Lasten & baten

10.993

3,9 %

907

4,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52