Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg (grijs gebied);
 • collectief aanvullend vervoer;
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven,
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • vreemdelingen.


Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60370

Flexibel wijkbudget

124

-18

178

175

175

175

61038

Wijkaanpak

28

0

0

0

0

0

61108

Bewonersactiviteiten Dukenburg

63

124

143

160

160

160

61109

Bewonersactiviteiten Lindenholt

73

97

102

102

102

102

61110

Bewonersactiviteiten Midden

43

63

102

110

110

110

61111

Bewonersactiviteiten Nieuw West

26

41

64

64

64

64

61112

Bewonersactiviteiten Oost

51

53

69

69

69

69

61113

Bewonersactiviteiten Oud West

59

114

94

94

94

94

61114

Bewonersactiviteiten Centrum

27

42

44

44

44

44

61115

Bewonersactiviteiten Noord

41

49

31

31

31

31

61116

Bewonersactiviteiten Zuid

43

87

60

60

60

60

61117

Kinderopvang

412

557

601

603

603

603

61287

Preventief jeugdbeleid

6.161

7.166

7.567

7.475

7.263

7.260

61288

Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

865

920

1.003

1.101

1.027

1.027

61305

Informele zorg

597

600

639

639

639

639

61358

Wijk- en buurtcentra

10.927

9.032

10.090

8.610

8.366

8.269

61421

Ontmoeting, participatie, vrijw.werk

2.581

3.170

3.386

3.427

3.297

3.034

61422

Participatie en acceptatie doelgroep

3.044

6.170

3.729

3.729

3.621

3.621

61423

Zelfstandigheid/zelfredzaamheid

4.679

8.057

8.932

8.638

8.273

8.143

61424

Informele hulp en onderst. dichtbij

4.470

4.913

5.266

5.247

5.159

5.159

61452

TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA

1.178

1.731

643

706

704

699

61461

Opvang Oekrainers

15.236

23.313

0

0

0

0

61482

Crisis noodopvang asielzoekers

1.718

2.500

0

0

0

0

61492

Crisisnoodopvang Winkelsteeg

0

12.000

0

0

0

0

67036

6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv

7.503

9.293

8.495

8.495

8.495

8.495

59.949

90.074

51.237

49.578

48.355

47.859

Baten

61108

Bewonersactiviteiten Dukenburg

0

0

0

0

0

0

61111

Bewonersactiviteiten Nieuw West

6

0

0

0

0

0

61112

Bewonersactiviteiten Oost

9

0

0

0

0

0

61113

Bewonersactiviteiten Oud West

5

0

0

0

0

0

61116

Bewonersactiviteiten Zuid

0

0

0

0

0

0

61287

Preventief jeugdbeleid

93

246

246

257

0

0

61288

Zorgstruc Onderwijs en Voorschool

380

330

330

330

330

330

61358

Wijk- en buurtcentra

4.000

4.650

4.944

4.927

4.927

4.927

61421

Ontmoeting, participatie, vrijw.werk

0

354

349

391

262

0

61422

Participatie en acceptatie doelgroep

127

480

0

0

0

0

61423

Zelfstandigheid/zelfredzaamheid

238

2.415

2.415

2.434

2.468

2.337

61424

Informele hulp en onderst. dichtbij

17

194

194

175

87

87

61452

TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA

803

898

970

970

970

970

61461

Opvang Oekrainers

18.267

20.000

0

0

0

0

61482

Crisis noodopvang asielzoekers

1.718

2.500

0

0

0

0

61492

Crisisnoodopvang Winkelsteeg

0

12.000

0

0

0

0

67036

6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv

92

69

0

0

0

0

25.755

44.136

9.448

9.484

9.045

8.652

Saldo van lasten  en baten

34.204

N

45.938

N

41.789

N

40.094

N

39.311

N

39.207

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

211

Arnhem

177

Eindhoven

138

Enschede

122

Groningen

93

Leiden

99

Maastricht

112

Tilburg

244

Gemiddelde benchmark

141

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-70

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

51.237

18,1 %

9.448

46,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52