Taakvelden

6.2 Wijkteams

6.2 Wijkteams

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

Buurtteams geven, naast het zelf ondersteunen en begeleiden van inwoners en gezinnen (zonder indicatie: algemene voorziening), invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg (toeleiding naar maatwerkvoorzieningen).

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61307

Sociale wijkteams

49

39

41

41

39

39

61308

Hulpverlening

2

0

0

0

0

0

61415

Buurtteam Jeugd & gezin

8.281

10.847

11.930

11.930

11.930

11.930

61416

Buurtteam Volwassenen

8.788

9.863

12.448

12.448

12.448

12.448

61453

TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

116

5

6

8

8

8

61466

Act i h preventief justitieel kader

0

135

146

146

146

146

61481

Praktijk ondersteuner huisartsen

0

572

618

618

618

618

61490

Veilig Thuis DUVO

0

1.874

1.855

1.855

1.855

1.855

61491

Veilig Thuis Overig

0

1.909

2.050

2.050

2.050

2.050

67037

6.2 Wijkteams Uitvoeringskn

537

702

599

599

599

599

17.772

25.947

29.693

29.695

29.694

29.693

Baten

61307

Sociale wijkteams

27

0

0

0

0

0

61416

Buurtteam Volwassenen

1

0

0

0

0

0

61453

TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA

0

0

3

3

3

3

28

0

3

3

3

3

Saldo van lasten  en baten

17.744

N

25.947

N

29.690

N

29.692

N

29.690

N

29.690

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 6.2 Wijkteams

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

127

Arnhem

122

Eindhoven

170

Enschede

83

Groningen

187

Leiden

111

Maastricht

104

Tilburg

94

Gemiddelde benchmark

124

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-3

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

29.693

10,5 %

3

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52