Bestuur en organisatie

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

0.1 Bestuur

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.2 Burgerzaken

3,3

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

0.4 Overhead

6,8

5,4

4,9

4,9

4,9

4,9

Totaal

12,0

8,0

7,6

7,6

7,6

7,6

Lasten

0.1 Bestuur

6,4

6,9

7,3

7,3

7,3

7,3

0.2 Burgerzaken

8,6

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

0.4 Overhead

60,7

64,5

68,7

66,0

65,4

64,9

Totaal

75,7

78,6

83,2

80,6

79,9

79,4

Saldo van lasten  en baten

63,7

N

70,6

N

75,6

N

72,9

N

72,3

N

71,8

N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52