Bestuur en organisatie

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Transparant en slagvaardig stadsbestuur

7,6

7,6

7,6

7,6

Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening

7,2

7,2

7,2

7,2

Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie

68,4

65,7

65,1

64,6

Totaal

83,2

80,6

79,9

79,4

Baten

Transparant en slagvaardig stadsbestuur

0,2

0,2

0,2

0,2

Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening

2,7

2,7

2,7

2,7

Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie

4,7

4,7

4,7

4,7

Totaal

7,6

7,6

7,6

7,6

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

83.196.679

8,5 %

7.632.751

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52