Bestuur en organisatie

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Beëindigen van het lidmaatschap VNG

298

298

298

298

Niet meer publiceren in de Brug

60

60

60

60

Volledige sluiting steunpunt meeropbrengst t.o.v. 2 dagen sluiten

65

65

65

65

Sluiten bedrijfsrestaurant Mariënbeurs of Stadhuis

100

100

100

100

Geen banqueting meer

200

200

200

200

Stoppen analoge post, enkel nog digitaal

200

200

200

200

Geen vervoer meer faciliteren

200

200

200

200

Dienstgebouwen minder vaak schoon maken

150

150

150

150

Temperatuur dienstpanden verder omlaag, of delen niet verwarmen

250

pm

pm

pm

Stelpost generatiepact

125

125

125

125

Met uitzondering van de grijze regels zijn de opties niet verwerkt in de stadsbegroting.
De grijze regel is reeds (deels) ingezet door het college.

Beëindigen van het lidmaatschap VNG
De VNG ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van hun beleid en informeert gemeenten over actuele ontwikkelingen. Ze ondersteunt gemeenten bij het proces van samenwerking en op inhoudelijke (grens)vraagstukken. Alle gemeenten in Nederland zijn lid van de VNG. Het is echter niet wettelijk verplicht; we kunnen ervoor kiezen om het lidmaatschap te beëindigen.

Niet meer publiceren in de Brug
We kunnen ervoor kiezen om niet meer of minder in het fysieke weekblad de Brug te publiceren. Dit leidt tot besparingen. Met uitsluitend publicatie online zal de digitaal laaggeletterden niet bereikt worden.

Volledige sluiting steunpunt Stadswinkel, meeropbrengst t.o.v. 2 dagen sluiten
Het steunpunt van de Stadswinkel in Meijhorst is op dit moment op drie dagen in de week geopend. We kunnen  dit steunpunt volledig sluiten.

SSluiten bedrijfsrestaurant Mariënbeurs of Stadhuis
Zowel in het Stadhuis als in Mariënbeurs is een bedrijfsrestaurant ingericht. We kunnen één van beide sluiten of zelfs beide restaurants. Het sluiten van het bedrijfsrestaurant in het stadhuis zal vermoedelijk net iets meer dan € 100.000 opleveren en het bedrijfsrestaurant in Mariënbeurs net wat minder.

Geen banqueting meer
We kunnen er voor kiezen om tijdens vergaderingen geen koffie en thee meer te serveren. Volledig stoppen met alle catering zou, op basis van de uitgaven van eerste helft 2023, een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer € 250.000. Hiervan zijn voor koffie en thee de kosten € 40.000 per jaar. Het merendeel van de kosten betreft recepties en feesten. Het contract met Vitam heeft een opzegtermijn van een half jaar. Er is ook sprake van social return en het zou dus gevolgen kunnen hebben voor WSW-medewerkers.

Stoppen analoge post, enkel nog digitaal
Op dit moment wordt de pakketbezorger Cycloon veelvuldig ingezet om op de fiets post te bezorgen. We kunnen ervoor kiezen om dit niet meer te doen. We besparen dan op porti- en vrachtkosten.

Geen vervoer meer faciliteren
Voor dienstreizen kan gebruik gemaakt worden van Ov-kaarten (openbaar vervoer), poolauto's, fietsen en overige vervoersmiddelen. We kunnen stoppen met dit te faciliteren.

Onderzoek besparingsmogelijkheden op kosten dienstgebouwen
Besparing op alle effecten van huisvesting door het gericht minder openstellen van een van de twee kantoorgebouwen. In het kader van strategisch huisvestingsbeleid zal onderzocht worden wat de baten en consequenties zijn van het sluiten van een van beide kantoorgebouwen in het centrum op vrijdag.

Lasten & baten

83.196.679

8,5 %

7.632.751

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52