Veiligheid

Wat kost het?

Financieel overzicht taakvelden

Bedragen * €1 mln

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2 Openbare orde en veiligheid

0,8

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Totaal

0,8

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15,8

16,4

17,7

17,6

17,6

17,6

1.2 Openbare orde en veiligheid

8,1

7,7

8,0

7,7

7,7

7,7

Totaal

23,9

24,1

25,8

25,3

25,3

25,3

Saldo van lasten  en baten

23,1

N

23,6

N

25,2

N

24,9

N

24,9

N

24,9

N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten & baten

0

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52